W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

100 Rocznica Uchwalenia Konstytucji Marcowej · 17.03.2021

Konstytucja marcowa była aktem wyjątkowym, ponieważ wyznaczała moment odrodzenia państwa po stuletniej niewoli, odrodzenia jego społeczeństwa, prawa i suwerenności.

Dokładnie 100 lat temu, 17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy po dwóch latach prac uchwalił pierwszą ustawę zasadniczą odrodzonej RP. Była to konstytucja niepodległości, która miała tę niepodległość poświadczyć. Umacniać jako czynnik integrujący młodą państwowość polską. Stanowiła uroczyste legislacyjne potwierdzenie odzyskanej suwerenności państwowej. Debata konstytucyjna stanowiła początek współczesnej polskiej demokracji. Stała się ważnym elementem procesu odbudowy państwa i kształtowania jego filarów ustrojowych. Przyjęcie konstytucji stanowiło nie tylko wynik kompromisu stronnictw sejmowych, lecz także potwierdzało szacunek wobec ideałów demokracji reprezentacyjnej, rządów prawa, niezawisłości sądów i wolności jednostki.

– Niezapomniana chwila. Jest Polska, jest Sejm - jej przedstawicielstwo. Czułem się dumny i szczęśliwy, że jestem jednym z tych, którzy mają budować odrodzone państwo. – wspominał w swym dzienniku Maciej Rataj, współtwórca Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej przez Sejm ustawodawczy w 1921 r.

konstytucja marcowa