W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Ogólnopolski konkurs historyczny na esej pt. "Przewrót majowy - cios w młodą demokrację czy ratunek dla Państwa?" · 13.04.2016

W burzliwych, najnowszych dziejach Polski niewiele było wydarzeń równie dramatycznych i bezprecedensowych jak przewrót majowy 1926 roku. Żołnierze wierni marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu postanowili w brutalny sposób przejąć władzę w Polsce.

Po trzech dniach walk, konstytucyjnie wybrany rząd na czele z premierem Wincentym Witosem podali się do dymisji. Czy tą niechlubną kartą w naszej historii zadano cios młodej demokracji, wprowadzając autorytarne rządy sanacji? Historycy są podzieleni co do oceny skutków przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed anarchią i rozpadem, drudzy - że pogrzebał demokrację w II Rzeczpospolitej i wprowadził rządy autorytarne. Niewątpliwie faktem jest, ze wydarzenia majowe rozpoczynają pewną, nową epokę w dziejach Polski, epokę która przez następna dekadę odcisnęła negatywne piętno i podważyła wiarę w suwerenność narodu a być może w konsekwencji doprowadziła do upadku II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r.

Pragnąc nawiązać do okrągłej ocznicy tego wydarzenia oraz uczcić pamięć premiera rządu II RP Wincentego Witosa, ofiary bratobójczych walk ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich na esej pt.: Przewrót majowy - cios w młodą demokrację czy ratunek dla Państwa? Finał konkursu połączony z konferencją historyczną planowany jest w czerwcu 2016 roku w Wierzchosławach. Zapraszamy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne do zapoznania się z regulaminem i uczestnictwa.

Termin konkursu przedłużony do 20 maja.

Szanowni Państwo,
Z racji wielu próśb od Dyrektcji Szkół biorących udział w konkursie, postanowiliśmy przedłużyć termin zgłoszeń i tym samym nadsyłania esejów. Ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń wraz z pracami kokursowymi jest 20 maja 2016 r. Pozostałe zapisy w regulaminie nie ulegają zmianom.

Regulamin konkursu (PDF)