W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Zielone Świątki ˇ 03.06.2022

W 50 dniu po Wielkanocy, w Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów ludowcy świętują jedno z najpiękniejszych Świąt w tradycji patriotycznej, narodowej, ludowej i chrześcijańskiej - Zielone Świątki. Znamiennym jest, że pierwsze obchody pod hasłem „Żywią i bronią”, odbyły się w kwietniu 1904 r. i były upamiętnieniem 110 rocznicy bitwy pod Racławicami.
Na 15 lat przed odzyskaniem Niepodległości ludowcy wspominając wielki czyn chłopski pod wodza Tadeusza Kościuszki budzili wśród ciemiężonych pańszczyźnianych chłopów świadomość narodową i marzenia o wolności własnej i państwa polskiego. Dzięki takim inicjatywom chłop pańszczyźniany i pański stawał się pełnoprawnym obywatelem, Polakiem, który w obronie niepodległości walczył na wielu frontach.
Zwyczaj Święta ludowego szybko rozlał się po ziemiach polskich pod trzema zaborami i przybrał różną dla regionów ludową obyczajowość. Niemal na całej polskiej ziemi, we wszystkich zaborach, powszechne było majenie ścian domów, wrót i płotów brzozowymi gałęziami. Wykładanie podwórek i izb tatarakiem.
W sanacyjnej Polsce jednoczący się w 1931 roku Ruch Ludowy zdecydował przenieść obchody Święta Ludowego na Dzień Zesłania Ducha Świętego. Wówczas jako symbol Ruchu Ludowego przyjęto zieloną czterolistną koniczynkę. Święto Ludowe było okazją do podziękowania za przeżycie zimy, przednówka, wymodlenia dobrych plonów przed nadchodzącymi zbiorami.
Przez 119 lat Święto Ludowe kojarzono z Ruchem Ludowym, tradycją, marzeniami o wolności, sprawiedliwości i demokracji. Podejmowania próby zniechęcania, zastraszania lub wykorzystania do swoich niecnych celów.
Że wspomnę, jak w latach 80-tych w stanie wojennym w nieodległej od Wierzchosławic Gminie sekretarz PZPR usiłował wymusić główne wystąpienie podczas uroczystości Święta Ludowego... Nie wystąpił nawet jako gość.
W jakiej formule aktualnie Polskie Stronnictwo Ludowe obchodzi Święto Ludowe w środowisku wiejskim bez chłopów, niemal bez rolników, na wsi miejscu zamieszkania emerytów, rencistów, pracujących w innych zawodach?
Z godnością, zachowaniem tradycji i trosk o podstawowe ludowe wartości zapisane na sztandarach ludowych. Gdzie oprócz „Żywią i bronią” widnieje „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Jak na spadkobierców Wincentego Witosa przystało bardziej zatroskani o interes Państwa niż własny, o autorytet i pozycje Polski na arenie międzynarodowej, o bezpieczeństwo Polaków w wymiarze osobistym, energetycznym i moralnym. Z poczuciem ponadpokoleniowej odpowiedzialności za stan gospodarki i finansów Państwa za lepsze jutro dla młodych pokoleń. Za demokratyczną i wolną Polskę.
Nawet jeżeli aktualnie nie wszyscy mieszkańcy wsi i wiejskie autorytety podobnie postrzegają swoje priorytety, trzeba wierzyć, że ludowa serdeczność, życzliwość, wyrozumiałość i tolerancja w relacjach z innymi kojarząca się z obchodami Święta Ludowego będzie ważniejsza niż spory o rozumienie podstawowych wartości. Życzę wszystkim zgromadzonym w tych dniach pod ludowymi sztandarami, nieustannie dawali świadectwo wierności wartościom, służby Polsce i Polakom, szacunku przodkom za ich niekwestionowany wkład w budowanie Państwa Polskiego.œwięto ludowe jarosław

Święto ludowe Jarosław 1937 rokœwięto ludowe przeworsk

Święto ludowe Przeworsk 1936 rokœwięto ludowe tarnów

Święto ludowe Tarnów 1937 rok