W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa.

Znaczącym wydarzeniem w historii Uniwersytetu Ludowego w Wierzchosławicach był moment wmurowania Aktu Erekcyjnego pod nowy gmach. Miało to miejsce w pierwszą rocznicę śmierci Wincentego Witosa - 2 listopada 1946 r.

Pisano w nim : "Dom ten zainicjowany przez Prezesa Witosa a ufundowany ze składek chłopskich, będzie żywym pomnikiem ku czci najwybitniejszego chłopa polskiego, a równocześnie stanie się szkołą i kuźnią charakteru młodego pokolenia chłopskiego, dla którego postać Witosa będzie po wieczne czasy znakomitym wzorem do naśladowania".

Na przełomie lat budynek zmieniał właściciela w zależności jak zmieniała się sytuacja polityczna, służąc społeczeństwu w większym lub mniejszym stopniu, spełniając idee założycieli.

Najbardziej dramatycznym okresem, który odbił się głośnym echem wśród ludowców i mieszkańców Wierzchosławic był moment sprzedaży Uniwersytetu prywatnemu właścicielowi w 2004 r. (temat ten był poruszany na łamach Naszego Piasta).

Dzisiaj po wielu latach starań i zabiegów oraz uporowi Wójta Gminy - Wiesława Rajskiego, udało się odkupić gmach Uniwersytetu, jest on własnością Gminy Wierzchosławice. Budynek wraca do swej świetności i będzie służył młodzieży. Zapewne powstałe Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa będzie kuźnią charakterów młodego pokolenia.

W dniu 22 września br. nastąpiło otwarcie zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy CKWP. Uroczystość rozpoczął Wiesław Rajski witając przybyłych gości wśród których byli m.in. Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Mirosław Banach - Wicestarosta Tarnowski, Rada Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół oraz młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach.

Poświęcenia terenów sportowych dokonał proboszcz parafii Wierzchosławice - Ks. Jerzy Czuj. Dzieje Uniwersytetu Ludowego przedstawiła Monika Machalska - Muzeum W. Witosa. Oficjalne otwarcie nastąpiło w momencie przecięcia symbolicznej wstęgi, dokonał tego Wójt w otoczeniu gości. Podczas otwarcia można było oglądać fragment wystawy "Chłopi Polscy", niegdyś prezentowanej w budynku Uniwersytetu oraz wysłuchać krótkiego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Swojacy" z Wierzchosławic.

Nowoczesny budynek zostanie oddany w całości do użytku w grudniu przyszłego roku.

Przed Uniwersytetem otwiera się nowy rozdział historii.