W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Życzenia œwišteczne · 25.12.2019

...życzę Wam, by w dzień wielkiego œwięta, na naszej niwie, narodziło się niezłomne przekonanie, że przyszłoœć można wykuć tylko swoimi rękoma, a dzieła tego dokonać mogš ludzie zgodni, zjednoczeni między sobš i od upokorzeń wolni W. Witos "Piast" 1936 r.