W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Prezydium Walnego Zgromadzenia, od
lewej Ryszard Ochwat, Marek Steindel,
Joanna Steindel, Jacek Mierzwa

W minioną niedzielę, 13 czerwca 2010r. w sali Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Oceniono pracę Zarządu za ubiegły rok, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wytypowano nowe założenia pracy na kolejny rok.

W początkowej fazie obrad zgromadzeni uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której Towarzystwa utraciło również dwóch swoich członków w osobach posła Wiesława Wody i posła Leszka Deptuły. Uczczono również chwilą ciszy zmarłych w minionym czasie członków Towarzystwa, w tym Franciszka Kiecia- wieloletniego Prezesa Towarzystwa. W sprawozdaniu z działalności Zarządu Prezes Ryszard Ochwat przypomniał zeszłoroczne efekty pracy Zarządu Towarzystwa w postaci organizacji następujących uroczystości:

  • Zaduszki Witosowe 2009 z okazji 64 rocznicy śmierci Wincentego Witosa i 23 rocznicy śmierci Stanisława Mierzwy.
  • Spotkanie autorskie połączone z promocją książki z Barbary Olak pt. "Testament Wincentego Witosa" oraz wieczorek wspomnieniowy "Odeszła by pozostać w naszej pamięci" poświęcony zmarłej kustosz Muzeum Witosa Janinie Kupiec.
  • Seminarium naukowe, które odbyło się 29 maja w wierzchosławickim Muzeum. Seminarium dotyczyło: "Działalności niepodległych ludowców małopolskich w latach 1945-1989 i ich wkładu w powstanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach ze szczególnym uwzględnieniem osoby Mec. Stanisława Mierzwy." W seminarium z ramienia Towarzystwa uczestniczyli: wnuczka Wincentego Witosa Joanna Steindel, prof. Alina Fitowa oraz prawnuk Marek Steindel, bracia Jacek i Wincenty Mierzwa.
  • Towarzystwo wraz z Muzeum Wincentego Witosa zorganizowało konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół z terenu gminy Wierzchosławice pt. "Wincenty Witos - premier z Wierzchosławic" z okazji 90 rocznicy powołania Wincentego Witosa na urząd Premiera Rządu Obrony Narodowej. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpiło w czasie Festynu Majowego z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, w dniu 30 maja br.
  • Członkowie Zarządu Towarzystwa aktywnie uczestniczyli również w zeszłym roku w tarnowskich obchodach 89 rocznicy "Cudu nad Wisłą".

Zarząd Towarzystwa w ramach współpracy ze szkołami noszącymi imię Wincentego Witosa brał udział:

  • W święcie Patrona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy z Biskupic Radłowskich. W tym roku uroczystość ta nosiła nazwę "Piknik na ziemi Witosa". Młodzież szkoły pokłoniła się przy Grobie W. Witosa i St. Mierzwy, a następnie zwiedziła Stary Dom - dom rodzinny W. Witosa. Uroczystość ta odbyła się w 16.rocznicę nadania imienia, Stanisława Mierzwy Szkole Podstawowej.
  • W dniu 23 maja 2010 r. w Janowie Lubelskim odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa przed Zespołem Szkół w Janowie oraz nadanie tej szkole imienia Wincentego Witosa. Uroczystość połączona była z obchodami wojewódzkiego Święta Ludowego. Udział w imieniu Towarzystwa wziął Prezes Ryszard Ochwat.

Po dyskusji Walne Zgromadzenie przeprowadziło wybory do składu Zarządu. W wyniku których Prezesem Zarządu pozostał Ryszard Ochwat, wiceprezesami zostali: Jacek Mierzwa, Jan Ogar, Marek Steindel, Henryk Wojciechowski, sekretarzem Roman Kucharski, skarbnikiem Stanisława Piestrzyńska. Ponadto Joanna Steindel- wnuczka Wincentego Witosa została wybrana jednogłośnie Prezesem honorowym. Do składu Zarządu dokooptowano członka Towarzystwa Janusza Skickiego. Obecny skład Zarządu Towarzystwa liczy 16 członków.W tracie obrad walnego posiedzenia zatwierdzono wprowadzone wcześniej zmiany dotyczące prac nad nowym statutem Towarzystwa oraz zlecono realizację szeregu inicjatyw kulturalnych i społecznych na kolejny rok. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia, członkowie Zarządu udali się w celu złożenia wiązanek kwiatów na groby Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy oraz zmarłego niedawno Prezesa Honorowego Towarzystwa Franciszka Kiecia.