W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Dom rodzinny Witosa - rusza remont · 11.04.2015

Drodzy Przyjaciele!

Po dwóch latach starań i ofiarnych składek członków naszego stowarzyszenia i wszystkich ludzi dobrej woli, na rzecz odnowy domu rodzinne Wincentego Witosa; udało się pozyskać niezbędną kwotę potrzebną do rozpoczęcia prac remontowych. Ponadto z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy na remont niebagatelną kwotę 200 tys. zł.

W minionym roku obiekt udało wpisać się w rejestr zabytków województwa małopolskiego. Obecnie trwają pracę związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i analiz konserwatorskich , potrzebnych do rozpoczęcia wszelkich prac. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć ich I etap. Nie byłoby to możliwe , bez Waszego wsparcia. Bez wsparcia szeregu osób dobrej woli, który bliska jest spuścizna materialna po wybitnym człowieku, jakim bez wątpienia był Wincenty Witos.

Zarząd Towarzystwa