W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Zaduszki Witosowe 2012 - 4.11.2012

Pełne zaproszenie i program spotkania dostępne są po kliknięciu na obraz lub do ściągnięcia w formie graficznej.

PROGRAM:

Plac przed Zborem Braterskim w Gródku

10:00 - 11:45   Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku W. Witosa
                             Wystąpienia okolicznościowe
                             Program artystyczny

Sala konferencyjna Zboru Braterskiego w Gródku

12:00   Konferencja "Wincenty Witos w Czechosłowacji"
                  Otwarcie: Ryszard Ochwat - prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa
                  Agrariusze Czechosłowaccy i ludowcy w latach 1918-1938
                                    - prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
                  Rola dziejowa Wincentego Witosa
                                    - dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie)
                  Formy międzynarodowej współpracy polskich i czechosłowackich ludowców
                                    - dr Arkadiusz Indraszczyk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
                  Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na Zaolziu. Dawniej i obecnie
                                    - dr Józef Szymeczek (Uniwersytet Ostrawski)
                  Realizacja projektu umieszczenia tablicy upamiętniającej pobyt W. Witosa w Gródku
                                    - dr Stanisław Gawlik (Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koegzystencja o.p.s w RC)

12:00   Poczęstunek