W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Wincenty Witos - Premier z Wierzchosławic - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Wystawa

Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach było organizatorem konkursu plastycznego: Wincenty Witos - Premier z Wierzchosławic. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z Gminy Wierzchosławice i miał charakter prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką.

W tym roku przypada 90. rocznica powołania Wincentego Witosa na urząd Premiera Rządu Obrony Narodowej. W lipcu 1920 roku wójt z Wierzchosławic objął po raz pierwszy funkcję Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Witosa przywódcy Ruchu Ludowego, trzykrotnego premiera, męża stanu, mieszkańca Gminy Wierzchosławice. Miał za zadanie promować i poszerzać wiedzę na temat rodzinnej wsi, jej mieszkańców, kultury i historii. Pozwolił dzieciom bliżej poznać postać chłopskiego premiera jego życie i działalność oraz dostrzec walory swej małej ojczyzny.

Do konkursu zgłoszono 34 prace uczniów z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce,
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach,
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie,
  • Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach,
  • Filia Nr 1 w Bogumiłowicach i Filia Nr 2 w Wierzchosławicach - Dwudniakach.

Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach: klasy I - III i IV - VI.

W grupie młodszej wśród laureatów znaleźli się: Patryk Turek - I miejsce, Gabriela Gajdur - II miejsce i Aleksandra Zabawa - III miejsce. Nagrodzeni uczniowie starszej grupy to: Oliwia Śledź - I miejsce, Karol Judasz - II miejsce i Bartłomiej Mirek miejsce III. Ponadto sześciu uczniów otrzymało wyróżnienia, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas Festynu Majowego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka przez Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, w dniu 30 maja br. W uroczystości rozdania nagród uczestniczyła wnuczka Wincentego Witosa - Joanna Steindel wraz z synem Markiem.

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe prezentowane są na wystawie w Domu Ludowym im. W. Witosa w Wierzchosławicach do końca czerwca 2010 roku oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Nagrody dla laureatów ufundowali: Fundacja im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Krakowie, Wnuczka Wincentego Witosa - Joanna Steindel, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Wydawnictwo Sejmowe w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Galeria zdjęć:

Joanna Steindel - wnuczka Witosa
zwiedza wystawę
M. Machalska i Marek Steindel
(prawnuk Witosa) wręczają nagrodę
laureatce konkursu
Patryk Turek odbiera I nagrodę
Uczestniczki konkursu otrzymują
nagrody pocieszenia