W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

 • stat4u

Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu "Widokówka z Muzeum Wincentego Witosa. Z Wierzchosławic do Wiednia", w 100. rocznicę wyboru Wincentego Witosa do Wiedeńskiej Rady Państwa.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa, nastąpiło podczas tegorocznych "Zaduszek Witosowych" w dniu 6 listopada.

Konkurs na najciekawszą widokówkę promującą Muzeum Wincentego Witosa miał za zadanie przypomnieć i zachęcić młodzież do poznania historii z 1911 r. gdy Wincenty Witos z ramienia PSL został wybrany posłem do Wiedeńskiej Rady Państwa. Był on adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI. Głównym celem było pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o Wincentym Witosie jako pośle do Sejmu Krajowego we Lwowie, Parlamentu w Wiedniu i pośle II RP, mieszkańca naszego regionu oraz zapoznania najmłodszych z Muzeum jego imienia. Mamy nadzieję, że dał on możliwość rozwoju wyobraźni i poszerzył ich wiedzę historyczną.

Z pośród nadesłanych 33 prac Jury nagrodziło następujących uczestników:

 • Miejsce I - Bartłomiej Mirek, uczeń kl. VI SP im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Filia Nr 2 w Wierzchosławicach - Dwudniakach,
 • Miejsce II - Gabriela Golec, uczennica kl. IV SP im. W. Witosa w Rudce,
 • Miejsce III - Wiktoria Dżalak, uczennica kl. V SP im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Filia Nr 1 w Bogumiłowicach,
 • Miejsce III - Joanna Golec, uczennica kl. IV SP im. W. Witosa w Rudce.

Wyróżnienia:

 • Joanna Urbanek, uczennica kl. V A Zespół Szkół w Radłowie SP im. Batalionów Września 1939 r.,
 • Szymon Iwanek, uczeń kl. V SP im. ks. J. Twardowskiego w Ostrowie,
 • Klaudia Cnota, uczennica kl. IV B Zespół Szkół w Radłowie SP im. Batalionów Września 1939 r.,
 • Wioletta Pach, uczennica kl. VI SP im. W. Witosa w Rudce

Komisja przyznała poza konkursem dodatkowe wyróżnienie dla uczniów:

 • Kamil Gołąb, uczeń kl. III SP im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach,
 • Aleksandra Nosek, uczennica kl. III SP im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

Nagrody i dyplomy laureatom zostały wręczone przez Waldemara Pawlaka - Wicepremiera RP, prezesa PSL, Ryszarda Ochwata - prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach i Monikę Machalską - pracownika Muzeum W. Witosa, podczas spotkania w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Fundatorem nagród jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Spółka Leśna Wierzchosławice- Dwudniaki i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

I miejsce - Bartłomiej Mirek
kl. VI SP Wierzchosławice-Dwudniaki
II miejsce - Gabriela Golec
kl. IV SP im. W. Witosa w Rudce
III miejsce - Joanna Golec
kl. IV SP im. W. Witosa w Rudce
III miejsce - Wiktoria Dżalak
kl. V SP im. św. Jadwigi Królowej Polski
w Bogumiłowicach
Wyróżnienie - Aleksandra Nosek
kl. III SP im. 100-Lecia Ruchu Ludowego
w Wierzchosławicach
Wyróżnienie - Joanna Urbanek
kl. V A SP im. Batalionów
Września 1939 r. w Radłowie
Wyróżnienie - Szymon Iwanek
kl. V SP im. ks. J. Twardowskiego
w Ostrowie
Wyróżnienie - Wioletta Pach
kl. VI SP im. W. Witosa w Rudce