W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Dnia 19 czerwca 2011 roku w budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa.

Obrady otworzył prezes Towarzystwa Ryszard Ochwat wspominając zmarłych w ostatnim roku 10 działaczy Towarzystwa minutą ciszy. Członkowie wybrali Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach: Ryszard Ochwat, Mirosława Kaleta, Roman Kucharski, Marek Steindel. Po zatwierdzeniu i przyjęciu regulaminu i porządku obrad, wybrano Komisje: mandatowo-skrutacyjną i wnioskową. Bogate sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2010 rok przedstawił Ryszard Ochwat. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu Towarzystwa Janusz Skicki przybliżył zebranym gościom okoliczności i skutki przewrotu majowego z 1926 roku. W tym bowiem roku, minęła 85 rocznica zamachu dokonanego przez Józefa Piłsudskiego. Po przedstawieniu planu finansowego i planu pracy na kolejny rok, uczestnicy Walnego Zgromadzenia złożyli symboliczną wiązankę kwiatów w kaplicy Wincentego Witosa na wierzchosławickim cmentarzu.