W rękach naszych znajdują się znowu losy nasze i przyszłość nasza, od nas zależy jak się urządzimy.

- Wincenty Witos, z odezwy do chłopów - 1945r.

Zaprzyjaźnione strony:

  • stat4u

Wydarzenia

Spotkanie seminarzystów z Rzeszowa w wierzchosławickim Muzeum

od lewej Joanna Steindel, Wincenty
Mierzwa, Monika Machalska, Jacek
Mierzwa, prof Wacław Wierzbieniec

29 maja br. Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie odwiedziła grupa seminarzystów studiów doktoranckich na wydziale historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką dr. hab. Wacława Wierzbieńca. Seminarium zorganizowane z tej okazji dotyczyło: Działalności niepodległych ludowców małopolskich w latach 1945-1989 i ich wkładu w powstanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach ze szczególnym uwzględnieniem osoby Mec. Stanisława Mierzwy (działacza ludowego, bliskiego współpracownika Wincentego Witosa, aresztowanego przez NKWD i sądzonego w bezprecedensowym "procesie szesnastu" w Moskwie a następnie w "procesie krakowskim" sierpień-wrzesień 1947 r., inicjatora powołania Muzeum Witosa w Wierzchosławicach). Swoimi osobami seminarium uświetnili: wnuczka Wincentego Witosa Pani Joanna Steindel oraz prawnuk Marek Steindel.

Warto zaznaczyć, że wierzchosławickie Muzeum jest jedyną w regionie tego typu placówką, która intensywnie współpracuje z członkami rodzin zmarłych ludowców w tym Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy. Podczas spotkania najstarszy syn Stanisława Mierzwy - Jacek Mierzwa zaprezentował nieznane szczegóły z życia ojca m.in. dotąd nie publikowane dokumenty i informacje dotyczące inwigilacji swego ojca przez jednostki UB.

Podczas seminarium - prof. Alina Fitowa

Wśród zaproszonych gości sylwetkę osoby Stanisława Mierzwy oraz wielowiekowej tradycji i kultury ruchu ludowego przybliżyła prof. dr. hab. Alina Fitowa, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity znawca dziejów historii ruchu ludowego, autorka jedynej biografii dotyczącej Stanisława Mierzwy pt. "Stanisław Mierzwa "Słomka" na tle swoich czasów".

Spotkanie realizowane w Muzeum - Domu trzykrotnego Premiera Polski, przywódcy chłopskiego, Wincentego Witosa było okazją do zaprezentowania profilu badawczego Muzeum, jego wspaniałych eksponatów oraz zacieśnienia kontaktów i nawiązania dalszej współpracy.

Pozostałe zdjęcia:

Uczestnicy seminarium przed domem
Wincentego Witosa
Uczestnicy seminarium przed Kaplicą
Wincentego Witosa. Pierwszy z lewej
Marek Steindel - prawnuk Witosa